رازقران

 
تهیه کننده: بیتا سمیعی
قران كلمه ايي طيبه است

رازي در ان نهفته است

رازي كه انسان را به عرش اعلا

و به نور الهي ميرساند

فقط و فقط كافيست قران را خوانده و تدبر كرده

خواندن و تدبر در ان قبل از مرگ انسان را به اسمان اول رسانده و او را شادروان كرده