من حقیقی وواقعی 

 
خداوند در آیه ۱۳۵ سوره انعام می فرماید قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

خداوند می بفرماید:به اندازه و مقدار توان خویش عمل نماییدولی بدانید من عمل کننده هستم .

ما دوتا من داریم من حقیقی والهی ویک من مجازی وغیر حقیقی که مادر محاورات بیان می کنیم