ذکر کثیر سوره عنکبوت آیه 45

029045

-ذکر خدا از همه چیز بزرگتره، بالاتره، اهمیت بدهید.

-با ذکر می‌توانید بروید به آخرت - به همین سادگی (احزاب 31).

-هر کسی آخرت (خدا) را بخواهد بگو ذکر کثیر گوید.

-برای زنان ذاکر و مردان ذاکر بخشش هست و اجر هم می‌دهند(احزاب 35).

-ای کسانیکه ایمان آورده‌اید زیاد یاد خدا کنید و صبح و شب در آن سبحه کنید، غوطه ور شوید (احزاب 40).

-چگونه میشود غوطه ور شد ؟ وقتیکه ذکر با تأنی بگویید مست میشوید و شما را میبرند - معراج می‌کنید. مبادا یادتان برود که صبح و شب در ذکر غوطه ور شوید!

-کسانیکه یادشان می‌رود سخت دل می‌شوند. وای بر کسانی که قلبشان از ذکر خدا غافل است، آنها قلبشان سخت شده و هر کاری کنند نمیتوانند ذکر گویند(زمر آیه 22) یکروز ذکر میگویند یک روز نمیگویند و آنها در گمراهی آشکار هستند.
خداوند در این آیه مى فرماید: ذکر خدا از هر چیز بالا تر و والا تر است، در سوره احزاب آیه 21 فرموده با ذکر مى توانید به آخرت بروید، به همین سادگى، اگر کسى خدا و آخرت را مى خواهد، همانطور که قبلا" هم گفته ایم، همیشه باید آخرت را با خدا مأنوس کند. باید یکجا گفت : لقاء الله، لقاء الآخرة، هر کس که خدا و یوم الآخرة را مى خواهد، بگو ذکر کثیر بگوید. در سوره احزاب آیه 35 مى فرماید : مردان ذاکر و هم زنان ذاکر برایشان مغفرت است . مغفرت یعنى بخشش . گفتیم ان الحسنات یذهبکم سیئات " و گفتیم ذکر یک حسنه است، که سیئه را مى پوشاند . در اینجا مى فرماید ذکر مغفرت هم هست، هم براى ذاکرین هم براى ذاکرات و اجر عظیم هم دارد . در سوره احزاب آیات 41 و 42 فرموده : اى کسانى که ایمان آوردید زیاد یاد خدا کنید و هر صبح و شب " سبح " کنید . گفتیم سبح یعنى غوطه ور شدن، چگونه مى توان غوطه ور شد وقتى که شما ذکر را با تأنى مى گویید، اوج مى گیرید و معراج مى کنید . حضرت على ع مى فرماید : و تسرو ارواحنا باذن قدسه معلقه . در اینجا فرموده " بکرة و اصیلا " هر صبح و شب، پیاپى، مبادا یک روز فراموش شود . کسانى که فراموش مى کنند، قاسیة قلوب مى شوند . در سوره زمر آیه 22 مى فرماید :کسانى که قلبشان از ذکر خدا غافل است، قلبشان قاسیه است . قلبشان سفت شده و ذکر خدا را نمى پذیرد. ممکن است یک روز بگویند و یک روز نگویند . به همین خاطر تأکید مى کنم که ذکر هر روز و مرتب باشد تا بفرموده قرآن در ضلال مبین نباشیم .ان شاءالله.

ذکر+آخرت+لقاءالله+لقاءآخرت+ذکرکثیر+ذاکر+مغفرت+اجر+سیئه+صبح وشب+سبح+معراج+غوطه وری+قاسیه القلوب SJ