یاکافی المهمات

تهیه کننده: نسرین طاهری
یا کافی المهمات. کافی معنی همان کافی را می دهد هر وقت در زندگی کارهای سختی پیش می آید در دل با نیت خالص و پاک ویقینی که می دانی خدا اون کار انجام می ده. مصداق ایه( اعملو علی مکانتمکم انی عامل) خدا بی واسطه کارهای سخت را برایت انجام میده. ولی انسان هم باید استین هایش را بالا بزنه و کنار گود نشینه و بگوید سخته. این شخص کافی المهمات را در خود پیاده نکرده. باید یقین وتوکل داشته باشیم. تاکافی المهمات بر ما جاری بشود اسامی خداوند موکلینی داره از ملائک که تاثیر گذارند ارتعاشاتی که کافی المهمات داره بر ما جاری می شود. که خدا از پس همه چیز بر می اید