حضرت عیسی

 

تهیه کننده: بیتا سمیعی
انی عبدالله

کلام حضرت عیسی در گهواره

وقتی به حضرت مریم تهمت زدند

فرمود من بنده خدا هستم

و مرا نبی قرار دادند

و مرا با برکت آفریده است

برکت یعنی با ملائکه

هرجا اسم برکت است یعنی ملائکه حاضرند

در صلوات باید گفت اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی جمیع انبیاء و المرسلیندر قرآن فرموده لا نفرق بین احد من رسله

بین اینها هیج فرقی نیست

باید تک تک را قبول داشت

همه را باید دید و در ما محشور شود و آخر سر بگوییم اشهد ان محمد رسول الله

همه پیامبران را تا زنده ایم باید ببینیم
حضرت عیسی مسیح کسی است که در قران می فرماید ؛انی عبدالله من بنده خداهستم این سخنهارو در گهواره فرموده نسبت به تهمتی که به حضرت مریم بسته بودند بعد می فرماید به من کتاب داده شده ومرا نبی قرار دادندو گردانید همراه بابرکت هروقت صبحت از برکت می اید یعنی ملائک کار گزار می شوند ما باید ملائک را جدی بگیریم حضرت عیسی یکی از پیامبرانی بودند که همیشه ملائک با اوهمراه بودند همه پیامبران دارای اجر هستند موقع صلوات بهتر گفته شود اللهم صل علی محمد و ال محمد و صل علی جمیع انبیا والمرسلین ما بایددهمه انبیا را قبول داشته باشیم و همه را ببینیم و با همه انها محشور شویم چرا که در قران به کرار ایات مختلفی وجود دارد که می فرماید هیچ فرقی بین انبیا وجود ندارد در پایان بگوییم اشهد و ان محمدارسول الله