ولایت صاحب الزمان

 

 

حضرت صاحب الزمان(عج) شخصیتی هستن که درزمان حال حضور دارن.

مانیز اگر مشتاق ولایت ایشان هستیم باید در زمان حال زندگی کنیم، نه در گذشته سیر و نه سفربه آینده.

همینطور اگر به دنبال خداوند هستیم باید در حال باشیم و باقی بمانیم.

حضرت عیسی / حضرت خضر و حضرت صاحب الامر در زمان حال باقی ماندند و این چنین است که زنده و جاویدان هستند،

اگر ذهن و اندیشه مان در گذشته یا آینده محصور نباشد آنگاه شاهد یاری و کمک ملائک خواهیم بود و خداوند را بهتر خواهیم شناخت

آنگاه است که امدادهای غیبی نیز می‌رسند و معجزه آسا به درک ولایت پیامبر(ص)

حضرت فاطمه (س)

امامان معصوم علیهم السلام وبویژه امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام خواهیم رسید.

و به این باور می‌رسیم که (خداوند با من است و بر من همی نگردد)

پس برای درک و شناخت بزرگان  و معصومین بهترین کار این است که در حال باشیم و مومنین اطراف خویش را شناسایی کرده و با آنها همنشین و مانوس شویم*