نفس انسان دنیا را زینت می دهد

تهیه کننده: رامش مخبر
840 - سوره بقره آیه 212

می فرماید: حیات دنیا، برای کسانی که کافر شدند، زینت داده شد.

دنیا برای چه کسی زینت داده می شود و چه چیزی عامل این زینت است ؟ در واقع نفس انسان دنیا را برایش زینت می دهد، به همین دلیل است که انسان هر آنچه که برایش بد است را می خورد و هر کاری که برایش بد است را نیز انجام می دهد ولی کارهایی مانند ورزش و مطالعه و ..... که برایش خوب است را انجام نمی دهد، به عنوان مثال: با چت و تلگرام و تلویزیون و واتسآپ و........وقتش را تلف مینماید.

اتلاف وقت، بسیار زیان بار است.کلمات کلیدی: کافر – نفس – زینت دنیا – اتلاف وقت