خداوند دو اله در انسان خلق نموده است؛یکی پروردگار بلند مرتبه ودیگری شیطان، که همان هوای نفس است

تهیه کننده: کرانه پاکروان