دعای 5رمضان در مورد استغفار است که برکات بسیارزیادی دارد که شمارش آن امکان پذیر نیست.

خداوندا من را از استغفار کنندگان در این روز قرار بده .

استغفار برکات بسیارزیادی دارد که شمارش آن امکان پذیر نیست. طبق احادیث معتبر، ائمه اطهار برای هر مشکلی که به ایشان ارجاع می شد استغفار را تجویز می فرمودند یکی از صحابه از حضرت می پرسند که چطور برای همه دردها و مشکلات استغفار را تجویز می فرمایید؟ و پاسخ می شنوند : وقتی که استغفار می کنیم ملائک عرش هم طبق آیه 7 سوره مومن برای ما استغفار می کنند (یسبحون بحمده ربه و یستغفرون بالذین آمنو ) . از دیگر برکات استغفار، طبق آیه 9 سوره نوح پی می بریم که با استغفار از آسمان ملک و آگاهی و رسول الهی و تجلیات و نور الهی نازل می شود . همانطور که می دانیم ملائک کارگزار عالم هستند و هر ملکی در عالم هستی؛ وظیفه انجام دادن کار خاصی را دارد. وقتی استغفار می کنیم اذعان می کنیم به ناتوانی خود و پروردگار را عامل قرار می دهیم . عامل بودن خداوند توسط ملائک اجرا می شود . همه کارها با استغفار شروع می شود درهای آسمان با استغفار باز می شود . استغفار تجلی ظهور اسم و هو الغفار پرودرگار است اگر ما بخواهیم در دامان خداوند قرار بگیریم بهترین وقت، ماه رمضان است در این ماه مبارک سرنوشت عده ای در شب قدر که تجلیات آن از شب پانزدهم ظهور می کند به عنوان مقربان الهی رقم می خورد . با استغفار و توبه به درگاه خداوند خود را جزو آن دسته از مقربانی که در دامان امن پروردگار هستند، باشیم و این امر اتفاق نمی افتد مگر با استغفار واقعی و امید به رافت و مهربانی پروردگار .