دعای روزه 12 ماه مبارک رمضان

در این ماه از همه میخواهم که به دعاهای هر روز ماه مبارک رمضان توجه داشته باشند.چون این دعاها از طرف پیغمبر برای ما آمده است.و این ماه ادعونی استجب لکم است ماهی است که دعا در ابن ماه اجابت می شود.

به نام خدا

دعای روزه 12 ماه مبارک رمضان

در این ماه از همه میخواهم که به دعاهای هر روز ماه مبارک رمضان توجه داشته باشند.چون این دعاها از طرف پیغمبر برای ما آمده است.و این ماه ادعونی استجب لکم است ماهی است که دعا در ابن ماه اجابت می شود.

در ابن دعا فرمودند.خدایا زینت بده مرا با ستر و عفاف، ستر یعنی خدایا زینتی به من بده که گناهان مرد بپوشاند.عفاف هم از عفت میآیدمنظور عفت نفس است عفت نفس یعنی مانع تسلط شهوت و غضب بر خود باشیم انسان اگر جلوی خودو نفس خود را بگیرد یعنی عفت دارد.عفت یک چیز باطنی و اختیاری است و مقام بالای دارد.پس ازخدا مخواهیم ما را به عفاف زینت بده .و بعد میفرماید دو چیز به من بده یکی لباس قناعت و لباس کفاف. لباس قناعت یعنی ما قانع باشیم و شکر کنیم .و کفاف یعنی زندگی کنیم و محتاج نباشیم و از کسی جیزی نخواهیم .و میفرماید من قناعت پیشه میکنم شما هم کفاف را در من جاری فرما و وادار کن در این ماه که بتواتیم خودمان را تغییر دهیم و درست کتیم .اگر در این ماه این کارها را انجام دادیم عید فطر داریم چون تواتستیم خودمان را تغییر دهیم.و عدالت پیشه بگیریم و انصاف داشته باشیم و مراعات کنیم با مردم .و مرا در مقام امن و آسودگی قرار بده ما وقتی به این آسودگی برسیم عید داریم وتا رمضان سال آیتده به شرط حیات آسودگی داریم.

و میفرماید، در این ماه مارا از تمام چیزهای که مترسیم آسوده کن .کسی که خدا دارد از جیزی نمی ترسد. با خدا باش و پادشاهی کن بی خدا باش هر چه خواهی کن.

و در آحر دعا آمده .به عصمت خودتت ای کسی که عصمت کسانی هستید که در خوف و رجاء هستتد.و اگر میخواهیم این موارد در ما جاری شود .باید به خداوند که اقرب الی من حبل ورید است پناه ببریم و مواظب اعمال و رفتارها و نماز اول وقت و نماز شب باشیم و این را تا آخر عمر داشته باشیم . ان شاءالله