با توجه به اینکه این شب ها شب قدر است و شب قدر، شبی است که تقدیر نوشته
می شود. خیلی ها فکر می کنند تقدیر به خودی خود نوشته می شود در صورتی که تقدیر با اراده انسان نوشته می شود؛ یعنی انسان خودش سرنوشت خودش را رقم می زند . آیه یازده سوره رعد می فرماید :«إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ » یعنی :خداوند وضع و حال هیچ قومی را عوض نخواهد کرد مگر آن که انسان ها خودشان وضع خود را تغییر دهند . پس بنابراین برای تغییر در سرنوشت و برای اجرا شدن تقدیر شب قدر، ما باید حتما تصمیم به تغییر بگیریم . ما باید خودمان اراده نماییم که این تغییر را می خواهیم و خداوند این تغییررا برای ما مقدر می سازد .
شب قدر+تقدیر+اراده + تغییر