قبل از ماه رجب یک تدبر و تفکری را برای شما باز می کنم و آن را با این پرسش ها مطرح می کنم که آیا کسی که نماز اول وقت نمی خواند اراده اش به دست خود اوست یا دست شیطان است؟ آیا کسی که با یاد و شکر خدا شروع به غذا خوردن نمی کند ؛ اراده اش به دست خودش می باشد؟ نه. ما قصد داریم در ماه رجب اراده را در تمام کارها به دست خود بگیریم . یکی از اذکار ماه رجب این است:
«اَسْتَغْفِرُ اللّه َ ذَالْجَلالِ وَ الْاِکْرامِ مِنْ جَمیعِ الذُّنُوبِ و الْآثام».
که در این ذکر هم ذنب و هم اثم مطرح شده است. بزرگترین اثمی که انسان انجام می دهد چیست؟ بزرگترین گناهی که انسان از آن استغفار می کند چیست؟ این است که یک عمر نفس، شیطان کار ها را انجام داده ولی ما می خواهیم خودمان کارها را با یاد خدا و اراده انجام دهیم .ما از ملائک برتریم. ما
میخواهیم فرد جدیدی شویم و سال و ماه جدید را اینگونه آغاز کنیم که دیگر من شیطانی در کار نباشد و اسمش را نفسانی نذاریم بلکه شیطان یا ملک بگذاریم ما می توانیم ملک یا شیطان باشیم بنابراین این اراده را از امشب در خودمان پیاده بکنیم .
رجب+ اراده+ ذنب+ اثم +ملک+ شیطان