ضمن عرض تبریک به مناسبت میلاد با سعادت رسول اکرم (ص)و امام جعفر صادق(ع) مطالبی را جهت عیدی به استحضار شما می رسانم :این روزها، روز برکت و آگاهی است.
آگاهی در واقع یک شعوری است که پروردگار و ملائک به آدم می دهند .از شخص دیگری نمی شود آگاهی را فهم کرد؛ در واقع آگاهی درک کردنی است. هر وقت در قرآن کلمه «ماء» که معنی آن آب است را دیدید ؛ منظور آگاهی است . مثلا در سوره هود آیه هفت پروردگار می فرماید:عرش بر آب است یا در سوره مؤمن آیه هفت خداوند می فرماید:
ملائکی که عرش را حمل می کنند. بنابراین صحبت ما در این مطلب بر مبنای آگاهی است و اینکه چطور می شود این آب، یعنی آگاهی را نوشید؟ نوشیدن آب توسط سقا انجام می پذیرد و در واقع این سقا خود خداوند می باشد. سوره دهر آیه بیست و یک می فرماید:«وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا».
پس سقای این آب خود پروردگار است.
حال پروردگار این آب را به چه کسانی
می نوشاند؟ به ابرار، نیکان، پاکان و کسانی که تصمیم گرفتند پاک باشند و از دنیا و هر آنچه در آن وجود دارد ببرند و به آخرت و حضور زنده بشوند و بیدار گردند به چنین کسانی ابرار گفته می شود.
آگاهی+آب+سقا+ملائک، ابرار