فردا اول محرم اول سال قمری است بهترین چله ای که انسان می تواند بگیرد چله اول محرم تا اربعین امام حسین (ع) است.
بنابراین بیایید یک چله ایی بگیریم که کسی تا به اکنون آن را نگرفته است. این چله از این قرار است :که خود را چهل روز برای خدا خالص کنیم این سوال مطرح می شود که چطور می توان این کار را انجام داد؟
در جواب باید گفت : صبح که از خواب بیدار شدیم با خداوند عهد می بندیم که ما همه ی کار ها را برای او انجام می دهیم و اگر برای رضایش نیست انجام نمی دهیم. در طی روز هم مراقبه می کنیم که حرفهایی که می زنیم ؛ غذایی که میخوریم؛ راهی که می رویم آیا در آن لحظه حضور داریم؟ آیا به یاد خداوند هستیم؟ آیا برای رضای خداوند عمل می کنیم یا برای نفس خود این کار را انجام می دهیم؟
در آخر شب هم از خودمان حساب کشی
می کنیم که آیا کارهای ما در ضمن روز برای خداوند بود؟ حرف های خود را برای رضای خداوند زدیم؟آیا نمازی که خواندیم خالصانه برای او بود. آیا استغفار کردیم از اینکه یک عمر بی خدا بودیم؟!
چله+محرم + اربعین +اخلاص+امام حسین(ع) +عهد +رضای خدا