در مورد «وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ» باید گفت که :به« اللّه» کل امر ها مرجوع می شود. امور جمع امر به معنای فرمان است. پس معنای عبارت قید شده این است که خداوند تمامی کارها را انجام می دهد و امر از آن جا ساطع می شود به آن جا هم بر می گردد. یعنی هر عملی را که انجام می دهید به دنبال پاداش آن نباشید .شما عمل خود را انجام بدهید ؛ نتیجه آن با خداست. پاداش کار شما به خدا بر می گردد. ما از خداوند هستیم و خودمان او هستیم. امر جایی است که فرمان ساطع می شود. پس از هر جا آمده به همان جا بر می گردد.
امر+فرمان+ پاداش+بازگشت+عمل