روز ولنتاین به همه عزیزان مبارک باشد. "ان شاء الله" که انسان از هر موردی درسی
فرا بگیرد .من هم می خواستم یک درس از روز ولنتاین به شما عزیزان بدهم . کسی که فردی را دوست می دارد یک علامت قلب
می کشد که مثل پنج وارونه است. اگر به تصویر بالا دقت کنید می بینید که دو قلب را پیش هم گذاشته اند و تشکیل یک قلب را داده است .پس به بهانه روز ولنتاین بیاید دل هایتان را با کسانی که برای شما عزیز هستند و دوستشان دارید یک دل بکنید؛ یعنی دو تا دل، باید یک دل شود. اصلاً اساس عشق همین است .خداوند یک مرد و یک زن آفرید . که این دو با هم یکی شوند و این یکی با خداوند یکی شود . شیرازه علامت قلبی که همه می کشند وبه عشق معروف است به این است که دو تا قلب یکی شده است.خوب به
تصویر بالا نگاه کنید سمت راست یک قلب و سمت چپ یک قلب است؛ که هر دو تا ی آن ها سمبل عشق شده اند به شرطی که دو تا، باهم یکی شوند. اگر با عزیزانتان یکی نیستید
همین امروز تصمیم بگیرید تغییر بکنید و با آن ها یک دل شوید؛ حرف، حرف آن ها باشد.
هر چه آن ها می گویند شما انجام دهید. هر لباسی دلخواه آن هاست، شما بپوشید . این تعریف عشق است. که دو نفر باهم یکی شوند و حالا با خداوند یکی گردند. "ان شاء الله" جمع یکی شود. به امید خدا. دل یک دل دل یک یک دله کن.
روز ولنتاین+قلب+زن و مرد+یکی شدن+عشق