ذکر کثیر در ماه رجب
اللهم صل على محمد و على آل محمد و صل على جمیع الانبیاء و المرسلین
ذکرى که در ماه رجب زیاد باید گفته شود، " استغفر الله ذى الجلال و الاکرام من جمیع الذنوب و الاثام "
غفلت از خدا در واقع غفلت از خود است . ما هر زمان از خودمان غافل شویم، از خدا غافل شده ایم . بنابر این در ماه رجب هر زمان بیادآوردیم که از خود غافل شده ایم، مى گوییم : " استغفرالله ذى الجلال و الاکرام من جمیع الذنوب و الاثام" که ذکر کثیر است، انشاء الله.