“ذکر “یا “ذکر رحمان “یکی از پنج مورد به شرح زیر می باشد: اولین مورد ذکر رحمان اینست که مرتب یاد خدا باشیم هرلحظه و در تمام شرایط و موقعیت ها یاد او باشیم. نماز اول وقت دومین مورد ذکر رحمان است چرا که می فرماید "اقم صلوة لذکری" که منظور همان ذکر رحمان است . ذکر دوبار در روز هم سومین ذکر رحمان است (رحمن، رحیم، ملک، قدوس، جبار، متکبر، خالق، بارئ، مصور، غفار، قهار، وهاب، رزاق، فتاح، علیم . می فرماید ؛والذکر اسم ربک بالغداة، والذکر اسم ربک بالغداة والعشی، والذکر اسم ربک بالغدو و الاصال، سبح اسم ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب و همه اینها ذکر رحمن است ). مورد چهارم خود قرآن است که می فرماید ؛با خواندن هر روز قرآن، محفوظ خواهی ماند . هیچ امام و معصومی نبودند مگر اینکه هرروز قرآن می خواندند. بنابر این قرآن صاحب ذکر است و خواندن آن نیز ذکر است . ذکر رحمان فقط رحمان و رحیم گفتن نیست .ومورد پنجم این است که ذکر رحمان را در زندگی خود پیاده کنیم .اگر خدا مهربان است ما نیز مهربان باشیم خدا رئوف است ما نیز رئوف باشیم .ان شالله بتوانیم اسماء و صفات خداوند را در خودمان پیاده کنیم نماز اول وقت بخوانیم . ذکر دوبار در روز بگوییم. قرآن را هرروز بخوانیم و از همه مهمتر هر لحظه یاد خدا باشیم که در اینصورت شیطان برما نزدیک نخواهد شد بلکه ملائک به ما نزدیک خواهند شد ود رحقیقت خداوند بما نزدیک خواهد شد .