چله ذکر :
یکی از خصوصیات پروردگار آیه "کن فیکون" می باشد . خداوند می فرماید بشو و می شود.انسان نیز می تواند این صفت را داشته باشد و راهش قوی کردن اراده است و اگربخواهد اراده خود را قوی کند باید چله نشینی کند . کن فیکونی وقت یعنی چه؟ شیطان قسم خورده است که در همه شرایط مقابل راه انسان قرار گیرد.اتلاف وقت بالاترین حرکت شیطان برای انحراف انسان است. هرچه انسان خودش را سرگرم دنیا کند بیشتر وقت تلف کرده است و شیطان براو مسلط شده است و اراده ندارد بنابراین فاقد کن فیکون خواهد بود. در اینجا را ه درست، گرفتن چله ذکر است.این چله در محور 9 ذکر حرکت می کنیم .(1) یاد لحظه ایی خداوند: مرتب در تمام احوال خدا را دیده ودر هرلحظه به یاد او می افتیم و عظمت پروردگار را یاداوری می کنیم و درنهایت شکر پروردگار می کنیم واین شکر با یاد خداست مانند ذکر الحمدالله .(2) ذکر استغفرالله و لااله الا الله: این ذکر زمانی گفته می شود که ذکر اول از یاد انسان رفته باشد و هر زمان که متوجه شدیم ذکر اول را نگفته ایم ذکر استغفرالله را بیان می کنیم (3) خواندن ترجمه آیات قرآن حداقل یک آیه و حداکثر 3 آیه : حتما می بایست همراه هر ترجمه شما نیزدوجمله از برداشت های خود را در یک دفترچه یادداشت، بنویسید.(4) خوابیدن راس ساعت 10 شب:زیرا اگر در این ساعت انسانی که چله می گیرد نخوابد در نیمه شب بیدارش نمی کنند .ملائک ساعت 12 و 2و 4 انسان را بیدار می کنند .در صورتیکه انسان بیدار نشود بطور کلی رها می شود و هیچ وقت بیدارش نمی کنند.پس اراده مهم این است که انسان راس ساعت 10 بخوابد.این از همه ذکرها مهمتر است . و بهتر است با چهار ذکر حضرت زهرا (ع)بخوابیم (5) ذکر پنجم این است که هنگامیکه ملائک مارا بیدار کردند با یاد خدا و شکر او و با سجده سبوح، قدوس، رب الملائکه و الروح بلافاصله از جای خود برخیزیم .کنده شدن از جای خود بسیار مهم است. حضرت علی(ع) می فرماید : اول دلت را با خدا یکی کن و سپس با پهلو از جایت برخیز.(6) خواندن ذکر در اول وقت ، راس ساعت 5:30 صبح و 8:00 غروب : در اینجا یادآوری می شود که نیت چله مهم است و خود باعث انجام آن در ساعتهای خاص خود می شود . (7) نماز اول وقت : این نیزاز اصول این چله است (8) تلاوت یا گوش دادن قرآن ذکر هشتم است (9) ذکر جوارح: هر عضوی یک ذکری دارد بعنوان مثال ذکر زبان سکوت است ذکر چشم این است که هر چیزی را نگاه نمی کنیم ونمی بینیم و ذکر گوش نشنیدن است . تا اینجا 9 مرحله ذکر بیان شد و حال نحوه ذکر دوبار در روز گفته می شود. اگر ذکرمان اسماء الحسنی است فقط در ده دقیقه اول ذکر سبحان الله گفته می شود بدون آنکه بر زبان آورده شودو از چاک راه شش یا همان پیشانی گفته می شود یا زبان ما چاک راه هفت یا فرق سر می شود . تا جائیکه ممکن است این ذکر با فکر بیان شود و از زبان استفاده نشود . در ذکر سبحان الله، سبحان با زبان پیشانی و الله با زبان فرق سر می گوییم .تمرکز و سکوت بهترین نوع ذکر گفتن است پس از ده دقیقه اسماء الحسنی را که حفظ کرده ایم بفاصله از 10 تا 15 ثانیه برای دو مرتبه می گوییم و این با فرق سر گفته می شود و در ده دقیقه آخر ما الحمدالله می گوییم و این ذکر را نیز با فرق سر بیان می کنیم . دراینجا یادمان باشد هروقت فکر دیگری در ذهنمان آمد از زبان جهت بیان ذکر استفاده می کنیم .و اما کسانیکه ذکر قرآنی دارند زمان آنها 5 دقیقه مانند آنچه در ذکر اسماءالحسنی گفته شد انجام می دهندو در 30 دقیقه وسط هر 10 ثانیه یکی از اسماءالحسنی را ذکر می کنند و ذکر های قرآنی را دوبار می گویند