در دست بررسی
کلمه الله مشتق نیست.بعضیها میگویندمشتق بوده و اله بوده و بعضی میگویند والله بوده است.آنچه مهم است این است که الله وجود هستی بخش هستی است که قابل درک و فهم در اذهان نیست.الله تنها اسم خداوند است.جمیع اسامی خدا صفات خداوند است.لکن این اسم الله صفت نیست و در نتیجه هیچ معنی و ترجمه ای ندارد.اسامی خداوند موکلینی دارد این موکلین کارگزاران هستی هستند.هر اسم کاربرد خاصی را برای انسان فراهم میکند.ولی انسان باید از روی خلوص این اسامی را نام ببرد و بر خودش جاری کندو در خودش پیاده کند.همه اسامی غیر از الله.فرشته ای که بر اسم الله موکل است در عالم ملکوت اسرافیل است و در عالم ناسوت که این جهان خاکی هست موکل بر الله غیب یوش هست.ما باید به این اسم خیلی ارج بنهیم.ترکیبات این اسم کاربردهای زیادی دارد .ازترکیباتی که میتواند زندگی انسان را متحول کند و ملک را جاری کند استغفرالله ربی و اتوب الیه هست.ترکیبات دیگر لاحول ولاقوه الا بالله العلی العظیم و سبحان الله و الحمدولله و لا الله الا الله والله اکبرو الله لا اله الا هو و خود ایت الکرسی الله لا اله الله الا هو الحی القیوم...اعوذوبالله من همزات الشیاطین واعوذوبک عن یحضرون ان الله هو السمیع العلیم .اینها همه از ترکیباتی از اسم الله هست که موکلین مخصوص به خودشان را دارند.کلمه الله 2816بار در قرآن آمده است.چه ذکری بالاتر از مافی قلبی الا الله و حسبن الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر الیس الله بکاف عبده حسبی الله لا اله الا هوالیه توکلت و هو رب العرش العظیم ذی الجلال و الاکرام من جمیع الذنوب و الاثام.سعی کنید از این جملات ترکیبی استفاده کنیم و آنها را حفظ کنیم و از آثار و برکات روحانی آنها بهره مند شویم .ان شاله