ذکر تمامی گرفتاری ها را حل می کند.
امکان ندارد کسی گرفتاری، درد و غم داشته باشد با ذکر برطرف نگردد . سوره انبیاء
آیه هفتاد و شش می فرماید:«وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّیْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْکَرْبِ الْعَظِیمِ» .
ذکر+ گرفتاری+ غم