همیشه بعد از اتمام ذکر سعی کنید به حالت طاق باز، راحت و ریلکس دراز بکشید و پنج دقیقه بخوابید. اگر کار واجبی دارید ساعت را کوک کنید که از کار خود عقب نمانید ولی پنج دقیقه خواب به شیوه ذکر شده فوق‌العاده می باشد. و گوش دادن به «سوره یس»یا هر سوره ای از قرآن با صدای آرام جالب است.
ذکر +خواب