"اَلمؤمِنُ قَلیلُ الکَلامِ کَثیرُ العَمَلِ
مؤمن، کم سخن و پرکار است.

توجه داشته باشیم که زیاد سخن میگوییم و کم عمل میکنیم یا کم سخن میگوییم و زیاد عمل میکنیم ؟
آگاهی از این موضوع بسیار مهم است

 

تهیه کننده: محمدرضا قنبری