هر چیزی در این جهان کیفیت دارد.
گاهی مواردی هست که ما میتوانیم برای آن کیفیتی رقم بزنیم .
نماز یکی از این موارد است.
در چند ویدیو توضیح داده شده که چطور نمازی با کیفیت بخوانیم و برکات آن را ببینیم .

گوش جان میسپاریم به قسمت پنجم
(لطفا از قسمت اول شروع به دیدن کنید)

 

تهیه کننده: شکوه  جدیدی