شکر نعمت نعمتت افزون کند * کفر، نعمت از کفت بیرون کند

این شعر زیبا درسی بزرگ از دروس الهی را در بر دارد که تمام ادیان الهی به ویژه اسلام هم به آن اشاره کرده اند.
و آن درس این است :
هر چه بیشتر شکر پروردگار برای داشته یا نداشته، داده یا نداده، بخشیده یا گرفته را به جا آوریم، لطف خداوند بیشتر بر ما جاری شده و نعمات بیشتر و بهتری را دریافت خواهیم کرد.

از سوی دیگر عظمت گرفتن چله بر هیچ کس مخفی نیست و پس از چهل روز ممارست است که به مدد ملائک، آن عمل یا فکر بر ما جاری شده و دیگر از ما جدا نخواهد شد (انشاالله)

پس چله ی شکرگزاری با چهل روز درس و تمرین تقدیم به جویندگان راه حق
باشد که شکرگزار بودن، روش و طریقه ما گردد و شکرگزاری، همای سعادتی باشد نشسته بر شانه ی ما تا به مدد آن، عطر حضور در عالم غیب و شهادت را به سینه بکشیم

به قول مولانای حق شناس و حق گو :

مبارک باد بر شما

***لطفا از قسمت اول نگاه کنید