هر چه را که آموخته ایم میتوانیم بار دیگر و از زاویه ای دیگر دید.
در این ویدیو سعی میکنیم واقعه ی عظیم کربلا را بار دیگر و از زاویه ای دیگر ببینیم و از آن بیاموزیم

 

تهیه کننده: ربابه مردانی