جهت دریافت رایگان متن دعای جوشن کبیر با ترجمه بسیار فصیح وگویای تحت الفظی  لطفاً روی این جمله  کلیک کنید