دعای جوشن کبیر باترجمه جدید بسیار فصیح وگویا

عالم هستی و جمله ی مخلوقات، محل بروز صفات خداوند است.بنده به اقتضای فکر و اندیشه ی خود به شرح و توضیح صفات خالق خود پرداخته ام.از این رهگذر نوع جهانبینی و نگرشم به حقایق هستی و هر آنچه که با حواس خود درک نموده ام را بیان کرده ام.هر چند که اگر تمام درختان عالم مداد گردند و آب همه ی دریاها جوهر شوند، قادر به ترجمه و تفسیر حتّی یکی ازصفات الهی نخواهیم بود.

در این کتاب ترجمه هزار و یک اسم و صفت خداوند متعال به رشته ی تحریر در آمده تا در معرض استفاده اهل علم و اندیشه و عاشقان دلسوخته ی باری تعالی قرار گیرد.تا بیشتر به کُنه ذات پروردگار پی ببرند، و ببینند که چه خدایی دارند که در جوارشان بوده ولی قدر او را نشناخته اند.

در ترجمه ی اسماء و صفات الهی در این کتاب، سعی نمودم هر یک از نامها و نشانه های زیبا و دلپذیر را از دیدگاه صرف و نحو و ریشه یابی بطور خلاصه از دیدگاه علمی، عرفانی، فلسفی، و کلامی مورد بررسی قرار دهم.هر چند که به لطف پروردگار بزودی تفسیر کامل هر یک از اسماء و صفات درج شده در این کتاب در جلّد دوّم این کتاب ان شاءاللّه منتشر خواهد شد.

بر این باورم، که هر یک از اسامی پروردگار گوهری است که نیاز به گوهر شناسی دارد، تا به کُنه ذات صفات پی ببرد، همه ی ظرفیتها و توانمندی های علمی، فکری، فلسفی، و کلامی خود را با ذوقی عاشقانه به مدّت چهل شبانه روز در یک چلّه نشینی جوشن کبیر بکار گرفتم، تا توفیق گویش سلیس و روان با ظرافتهای عرفانی را پیدا کردم تا بتوانم در ترجمه این گوهرهای ناب الهی را به رشته ی تحریر در آورم.انگیزه اصلی بنده جهت ترجمه و تدبر در کُلّ اسماءالهی آیه 31 سوره بقره بود.که میفرماید: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِکَةِ بود.تا توانسته باشم قدمی در شناخت حقیقی اسماء الهی برای عاشقانش بردارم.

در رابطه با علم اسماء الهی ملائکه به خداوند عرض کردند: لا عِلمَ لَنا یعنی ما علم اسماء را نداریم.با توجه به اینکه تمام پدیده های هستی همه مظاهر اسماء الهی و صفات والای اوست، لذا ترجمه ی این صفات در دعای جوشن کبیر شرح همه ی هستی است.که باید هنگام خواندن دعای جوشن به معانی شگرف آن توجّه ویژه ای نمود.

پیشنهاد میکنم این دعا را هفته ای یک بار در شب های جمعه با توجه به معانی ارائه شده با تمام وجود بخوانید.حتّی پیشنهاد میکنم بعضی از فرازها را حفظ کنید.درقنوت نمازهای یومیّه یک فراز کامل را در حّد امکان با حال بخوانید.بجاست در خاتمه به استحضار برسانم که این دعای شریف، توسط جبرائیل امین(ع) برای پیغمبرآورده شد.و فرمودند این دعا امان است برای تو و اُمّت تو.لذا حضرت علی (ع)به امام حسین (ع) وصّیت فرمودند این دعا را حفظ کنید.و مؤمنان را ترغیب کنید، این دعا را بخوانند.