الصبر مفتاح الفرج سوره نحل آیه 127  

خداوند متعال در این آیه می فرماید: هر اتفاقی که برایت پیش آمد صبر کن خداوند با صابرین است اگر در زندگی صابر بودی آگاه باش که خداوند توفیق آنرا برای شما فراهم ساخته پس شکرگزاری آن لازم می باشد .بشر نمی توانست صبر پیشه کند زیرا عجول خلق شده از عجل به معنی شتاب که در سوره انبیاء آیه 37 و سوره اسراء آیه 11 به آن اشاره شده است و از آنجا که انسان دارای اراده بوده و اگر این اراده را در جهت صبر بکار گیرد خداوند اراده او را تحقق بخشیده و وی را در صابر بودن موفق می نماید و قدرت تحمل او را افزایش می‌دهد. در ادامه پروردگار می فرماید برای ایشان غمگین و محزون نباش آن کسانی که ظلم کرده و با بهانه جویی و قدر ناشناسی انسان را اذیّت می کنند صبر کن من نیز همراه تو هستم. صبر تو یک توفیق الهی است اگر مکر و توطئه ای برای تو ترتیب می دهند و متوجه مکر آنها هستی صبر کن از مکر و نیرنگ آنها دلتنگ نشو و واکنشی نشان نده گاهی عده ای در انجام وظایفشان کوتاهی می‌کنند پس تو صبر کن و صبر برای تو کارساز بوده و کلید گشایش می باشد.

صبر+شکرگزاری+عجله+اراده+همراهی پروردگار