سلام بر پیامبران درسوره مریم آیه 15  

خداوند متعال در این آیه می فرماید: پروردگار سه صلوات یا سه سلام بر حضرت یحیی ع می فرستد چون که متقی بود چون در آیه قبل دیدیم به والدینش نیکی می کرد و دیدیم که از نفس سرکش خود اطاعت نمی کرد و چون نفس خود را کنار گذاشت متقی شد و خداوند او را انتخاب کرد و خود خداوند می فرماید روزی که متولد شد روزی که از دنیا می رود به کجا به روزی که از برزخ بر انگیخته می شود

بنابراین در برزخ انسان به حیات ابدی نرسیده اینکه می فرماید یوم یموت بعداز آن یوم یبعث هست که حیات ابدی است همچنین در آیه 33 خداوند به حضرت عیسی ع سلام می کند و در سوره احزاب ایه 56 به نبی اکرم ص سلام می کند که می فرماید: إِنَّ الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلو علیه و سلمو تسلیما و از همین سه آیه باید عبرت بگیریم و ما نیز بر پیامبران سلام کنیم.چه بهتر که هر وقت صلوات می فرستیم بگوئیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی جمیع الانبیا و المرسلین، چون‌خداوند به عیسی ع و یحیی ع و پیامبر سلام می کند ما هم سلام کنیم، سلام ما محشور می شود با سلام پروردگار خداوند اینقدر به سلام عظمت می دهد که به بشر می گوید من کار می کنم تو هم انجام بده خیلی در صلوات عظمت هست صلوات یعنی در سلامت باشی و در حفظ سلام باشی، سلام‌ نام پروردگار است، در تمام زیارت نامه ها سلام می کنیم، سلام بر امام حسین ع وائمه اطهار در نتیجه سلام خیلی کاربرد دارد.

سلام+صلوات+متقی+نیکی به والدین+نفس+برزخ+روزمرگ+برزخ+حیات ابدی+محافظت SJ