ذکرکثیریاذکرصبح وشب درآیه42سوره احزاب

خداوند متعال در این آیه می فرماید:این ایه خیلی کوتاه است ولی خیلی عمل لازم دارد و خیلی مهم است بارها خداوند فرموده سبّح کن، بُکره بمعنای صبح و اصیل شب معنا دارد در جایی گفته می شود قبل از طلوع شمس و قبل از غروب و در جای دیگر می فرماید عشی و ابکار می گوید چکار کن، سبح کن، یعنی سبح کن او را، خداوند را با ذکر کثیر و ذکر کثیر در آیه 41 توضیح داده شد، وقتی در قران گفته می شود وَللّه الاسماءُ الحسنی فادعوه بها، پس اسماء الحسنی ذکر کثیر هست.وقتی شما مدتی اسماء الحسنی را مرتب صبح و شب بگوئید خداوند به شما ذکر قرآن را خواهد داد.ذکر قرآن بزرگترین راز در هستی است و خود قرآن می فرماید، و فیکم ذکرکُم، یعنی در قرآن ذکر شما هست.إن شاء الله خداوند روزی همه ما قرار بدهد. پس با ذکر قرآنی و با اسماءُ الحسنی صبح و شب می شود سبّح کرد و غوطه ور شد. می شود منقطع شد منقطع شدنی مولا علی (ع)می فرماید، الهی هَب لِی َکَمال الانقطاعِ ِاِلیک وَ اَنر اَبصارِ قُلوبنا بِضیاءِ نَظرها الیک و در قرآن می فرماید، تَبَتّل الیه تَبتیلا پس ذکر خداوند، چه تسبیح حضرت زهرا باشد چه اسماءُ الحسنی باشد و چه ذکر قرآنی باید منقطع شد تا بتوانیم سبّح کنیم.سبّح مقدمه معراج و مقدمه ریزش باران الهی است مولا علی ع می فرماید نماز ریزش رحمت الهی است، این رحمت الهی در تسبیح حضرت زهراس صورت می گیرد.نبی اکرم ص می فرماید، نماز معراج مؤمن است و معراج مؤمن در تسبیح حضرت زهرا س صورت می گیرد ولی آدابی دارد بدین صورت که هیچ حرکتی از هیچ‌ جوارحی نباید ساطع شود و باید منقطع شد، منقطع شدنی و اذکار را گفت.

سبّح+صبح+شب+طلوع شمس+غروب+ذکرکثیر+ذکرقرآنی+انقطاع+معراج SJ