آیه27سوره فرقان

تهیه کننده: مریم جباری
وَیَوْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ یَدَیْهِ یَقُولُ یَا لَیْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلًا" و روزی که شخص ظالم پشت دست حسرت به دندان گرفته و گوید: ای کاش من (در دنیا) با رسول حق راهی (برای دوستی و طاعت) پیش می‌گرفتم.

تفسیر: به گزیدن و گاز گرفتن انگشت با دندان "یعض " می گویند که همان انگشت حسرت گزیدن است . یعنی آخرین نوع پشیمانی. ظالم کسی است که کارما داشته و ظلمت در او می افتد. چنین کسی می گوید کاش رسول گرفته بودم یعنی رسول و راه درست بر من وارد شد ولی من گوش نکرده و هدایت نشدم و ندانستم اطیعواالله و اطیعواالرسول یعنی چه؟