قران زنده وتازه برات است :سوره شعرا آیه 5

تهیه کننده: بیتا سمیعی
وَمَا یَأْتِیهِمْ مِنْ ذِکْرٍ مِنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا کَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِینَ" و (وای بر اینان که) هیچ آیت و ذکر تازه‌ای از خدای رحمان بر آنها نیاید جز آنکه از آن اعراض می‌کنند.

تفسیر:هیچ ذکری ازخدای رحمان نمی آید در این آیه پروردگار نمی گوید آیه ایی نمی آید بلکه می فرماید ذکری نمی آید .ذکر می تواند آیه یا قرآن یا هر چیزی باشد و محدث در این آیه از احداث می آید یعنی تازه برات. قرآن یک تازه براتی دارد که کلمه محدث آورده شده است وکسی که توجه نکند و اعتنایی نداشته باشد تازه براتی دریافت نمی کند وقرآن مرتب در حال تذکر دادن است و این تذکر ها بروز می باشد هر روز قرآن برای ما معرفت جدیدی را باز می کند و کسانیکه اعراض و بی توجهی می کنند شامل این برات نمی شوند