سوره شعرا آیه 82:با یارب گفتن وشکر واستغفار می توان امید به آمرزش داشت

تهیه کننده: نسرین طاهری
" وَالَّذِی أَطْمَعُ أَنْ یَغْفِرَ لِی خَطِیئَتِی یَوْمَ الدِّینِ " و همان خدایی که چشم امید دارم که روز جزا گناهم را بیامرزد."

تفسیر : این آیه درخواست حضرت ابراهیم (ص) از خدواند جهت استغفار و بخشودن گناهان اوست و بااین که فرستاده خدا ست این گونه از خدا درخواست طلب بخشش می کند. اول می بایست شکر خدا نمودبا بیان زیبا و سپس استغفار کرد و در آیه بعد از خدا با یارب درخواست می کند زیرا هیچ درخواست یاربی نیست که اجابت نشود.