نماز شب در سوره فرقان آیه 64:

تهیه کننده: ربابه مردانی
این آیه در ادامه آیه 63 در مورد عباد الرحمن میفرماید اینان کسانی هستند که شب بیدار میشوند و برای پروردگارشان سجده کنان و قیام کنان نماز به پا میدارند و شب را به روز میرسانند یعنی هر قدر از شب که در توانشان باشد یک سوم یا دو سوم از شب را برای پروردگار خود سجده میکنند نماز شب پرواز روح است و اینگونه قرآن رمزگونه بیان میکند انشاالله همه ما قدر نماز شبهایمان را بدانیم.

نماز شب + سجده + قیام + پرواز روح