اولی الالباب کیست وذکر چیست در آیه10سوره طلاق

تهیه کننده: بیتا سمیعی
قرآن در آیات مختلف عظمت تقوی را بیان کرده و در اینجا خطاب به ذاکرین میگوید کسانی که ذکر خدا را فراموش نمیکنند اینان صاحبان دربهایی در آسمان هستند و اولو الالباب کسانی هستند که ملائک دربهای آسمانی را با دستهای خودشان برای آنها باز میکنند و آنان که ایمان آوردند و گرویدند خداوند ذکر را برای آنها نازل کرد و اینان ذاکرین حق هستند.ذکر مانند قرآن که مرتب نازل میشود و همیشه تازه برات است.

تقوی + ذکر + ملائک + اولو الالباب