آیه 17سوره سجده در مورد نماز شب می فرماید هیچ کس نمی داند خداوندچه چشم روشنی خوبی برای نمازشب خوان ها مخفی کرده است 

تهیه کننده: زهرا پاکروان
این آیه در تأکید و عظمت نماز شب می فرماید : هیچ کس در مورد اینکه خداوند، برای نماز گذاران (مِنْ قُرَّةِ ) چه چشم روشنی برای آخرت پنهان کرده، چیزی نمی داند .

در تأیید این آیه، رسول اکرم می فرماید : هیچ کدام از بندگان نمی دانند، که خداوند چه چیزی برای نماز گذاران شب، مهیا کرده است .

هم روشنی چشم است . و هم چشم روشنی، کسی آن را ندیده، نه شنیده، و نه به ذهن کسی خطور می کند . که چه عظمتی را خدا برایش مخفی کرده است . که پاداش نماز شب را بدهد .

در معراج نبی اگرم، ملائک گفتند : هیچ کس نمی داند، خدا چه چیزی برای او مخفی کرده است .

امام جعفر صادق نیز در همین رابطه می فرماید : هیچ عملی بهتر نماز شب نبست،

( لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا )

و پاداش آن نزد خدا مخفی است .