هیچ چیز درزمین وآسمان ازخداوند پوشیده نیست

تهیه کننده: سکینه قاسمی
می فرماید : بدرستی که، هیچ چیزی در آسمان و زمین بر خدا پوشیده و مخفی نمی باشد. ظاهر آیه ساده به نظر می آید، تدبر در عمق آیه نشان از آگاهی و علم پرورگار بر تمامی جهانیان دارد .

می توان به دانایی خداوند نسبت به کرمی در اعماق زمین،

به ماهی در اعماق دریاها،

به آسمان و کهکشان ها،

به سماوات سبع،

و در نهایت به درون بدن انسان، و داخل رگ‌ها، به سلولی از هزاران سلول تشکیل دهنده آن اشاره کرد .

خداوند به تمامی نیاز آنها برای هدایتشان، و اعمال و رفتار آنها علم و آگاهی کامل دارد .

( إِنَّ اللَّهَ لَا یَخْفَىٰ عَلَیْهِ شَیْءٌ فِی الْأَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ