وسوسه شیطان برکسانی القاء می شود که میل به گناه داشطه باشد

تهیه کننده: شکوه  جدیدی
بدرستی که ما خلق کردیم انسان را، و می دانیم، آنچه را که وسوسه می کند به او ( انسان ) نفسش .

ما خودمان آفریدیم، و به شیطان گفتیم، وسوسه کند، تا ببینیم آیا حرف او را گوش می کند یا نه.

اساس کار خلقت همین آزمایش الهی است.

وسوسه اصولا خطوراتی است که به ناس داده می شود . ( الَّذِی یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ )

والهام خطوراتی است به جان داده می شود. ( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا )

کسانی که کارما دارند، وسوسه می شوند. همه وسوسه را قبول نمی کنند. وسوسه عمل شیطان است.

می فرماید : ( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ ) ما به او نزدیکتریم از حبل ورید.

قرب، همیشه از سوی خداوند حاصل است .قرب خداوند ذاتی نیست.ما نیازمند تقرب به او هستیم .

چگونه می توان به قرب رسید ؟ به صفات خداوند متجلی شویم .خداوند صبور است ما هم صبور باشیم .خداوند رزاق است ما هم رزاق باشیم . و دیگر صفات الهی ..... (تخلَّقوا بأخلاق الله ) و ( صِبْغَةَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ صِبْغَة ) باشیم، قدم اول قرب، حاصل می شود.

حبل ورید جسمی نیست.

اما آن را جسمی مثال می زنند .

این ورید کانال نوری است، که اگر بشر کارما نداشته باشد، توسط این کانالها به تجلیات الهی وصل است . نور الهی و تجلیات خداوند تا پشت کارمای ما آمده، اگر کارما نداشته باشیم وصل هستیم .خداوند کلاً ما را احاطه کرده و نسبت به ما و کل هستی محیط است، و ما محاط در خداوندایم .تمام حیات اجزا بدن چه فیزیکی و متافیزیکی و جسمی، روحی توسط کانالهای نوری ( ورید ) انجام می شوند. نام این نو در داخل وجود انسان مردین و در بیرون از آن به زبان فارسی نسیم حیات، و نسیم الهی، در زبان هندی پرانا، در زبان ژاپنی کی، چینی چی، تمام هستی توسط این شبکه ی یکپارچه نوری به یکدیگر وصل است.این ( أَقْرَبُ إِلَیْهِ ) همیشه است . کارمای ما باعث، قطع و جدایی ما از این شبکه است .

قدم دوم برای ( أَقْرَبُ إِلَیْهِ ) این است که، بتوانم ذهنی با این شبکه یکپارچه وصل و تقرب پیدا کنم .

1- با فرمان بردن از قرآن

2- با پیاده کردن صفات الهی در خود

3- تسلیم شدن به لحظه

4- خدا را عامل و خود را شاهد بدانیم