بیداری نمازشب بایدباندای منادی صورت پذیرد نه باساعت

تهیه کننده: شکوه  جدیدی
در آیه قبل خداوند ذکر صبح و شب را بیان فرمود، در این آیه در مورد نماز شب می فرماید : برای نماز شب، بیدار شدن با ساعت و گوشی موبایل نیست . حتما بایستی، منادی ما را بیدار، و از برکت آن با ملائک شب آشنا شویم .

در روز ما با اراده و هوشیاری نماز اول وقت و ذکر پروردگار را انجام می دهیم .

در عالم خواب نیز بایستی این تسلیم بودنمان را به پروردگار اعلام کنیم . این تسلیمی در خواب، بیدار شدن با صدای منادی و کنده شدن از رختخواب برای نماز شب است .

( وَمِنَ اللَّیْلِ فَسَبِّحْهُ )

هنگامی که بیدار شدیم، بلافاصله باید سبّح کرده، و سر به سجده و شکر بجای آورده، و در سجود ذکر ( سُبُوحٌ قُدُّوس رَبُّ اُلمَلائِکَةِ وَ اَلرُّوح ) را گفته، و پس از برداشتن سر از سجده الهی صد هزار مرتبه شکر بگوییم .

این ( تَقُومْ ) از خود نماز شب بالاتر است .

این عروجی که انسان با کنده شدن از رختخواب و شکرگزاری از خداوند و ملائکی که او را بیدار کرده اند، بوجود می آید . مگر می شود ملائک انسان را بیدار کنند، و شاکر نباشیم .

یکی از معانی ( فَسَبِّحْ ) ستایش کردن است .

( سبّح )فقط معنی غوطه وری ندارد، بلکه معنی ستایش پروردگار نیز می دهد .

ستایش از اینکه : از خواب بیدارم کردی، سجده و ذکر ( سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِکَةِ وَ الرُّوحِ) گفتم، و بعد، شکر و الحمدالله