چهل روز خود را برای خدا خالص کنیم

تهیه کننده: بیتا سمیعی
چله محرم

بهترین چله ای که انسان می تواند بگیرد چله اول محرم تا اربعین امام حسین (ع) است .بنا بر این چله ای بگیریم که کسی تا حالا نگرفته است .

بنا براین چهل روز خود را برای خدا خالص کنیم چطوری میشود خالص شد صبح که از خواب بیدار می شویم با خدا عهد ببندیم که همه کارها را برای خدا انجام بدهیم اگر برای رضای خدا نیست انجام ندهیم .

وسط روز مراقبه بکنیم حرفهایی که میزنیم غذایی که می خوریم راهی که میرویم آیا درآن لحظه هستیم آیا بیاد خدا هستیم آیا برای رضای خدا هست یا برای نفسمان است .

آخر شب حساب کشی بکنیم که آیا ضمن روز کارها برای خدا بود.حرفها برای رضای خدا بود .استغفاری که کردیم آیا برای او بود .

آیا همه این کارها خالصانه برای خدا انجام دادیم .آیا کردیم یا نکردیم یا یک عمر بی خدا بودیم .

انشاالله که درراه خدا هستیم .