منظور سبقتی است که ملائک برای بردن انسان خوب از دنیا می گیرند

تهیه کننده: بیتا سمیعی
079004

بیائیم مهربانی خدا را در این آیه نسبت به ارواح

مومنین و مومنان پیدا کنیم .

میفرماید:

فَالسَّابِقَاتِ سَبقًا

مسابقات از سبقت میآید.

یعنی سبقت می گیرند.

چه کسانی سبقت می گیرند؟

ملائک!

برای چی؟

برای اینکه با سلام و صلوات تر ببرند.

دیدید یک فرد عزیز که خیلی مومن، معتقد، عارف و فرد خیلی خوب بوده.وخدمتگزار بوده به همه.

همه سعی می‌کنند که سبقت بگیرند و نعش این فرد را ببرند.در اجتماع دیده اید اینجا هم همین طور است.

در اون دنیا برای رفتن به برزخ هم همین طور است.

یعنی وقتی از دنیارفتی یا رفتیم.

ان شاءالله.

با سلام و صلوات برویم .


079004

بیائیم مهربانی خدا را در این آیه نسبت به ارواح

مومنین و مومنان پیدا کنیم .

میفرماید:

فَالسَّابِقَاتِ سَبقًا

مسابقات از سبقت میآید.

یعنی سبقت می گیرند.

چه کسانی سبقت می گیرند؟

ملائک!

برای چی؟

برای اینکه با سلام و صلوات تر ببرند.

دیدید یک فرد عزیز که خیلی مومن، معتقد، عارف و فرد خیلی خوب بوده.وخدمتگزار بوده به همه.

همه سعی می‌کنند که سبقت بگیرند و نعش این فرد را ببرند.در اجتماع دیده اید اینجا هم همین طور است.

در اون دنیا برای رفتن به برزخ هم همین طور است.

یعنی وقتی از دنیارفتی یا رفتیم.

ان شاءالله.

با سلام و صلوات برویم .