خدایا قبول بفرما از ما بدرستیکه تو هم شنواودانایی. 

تهیه کننده: بیتا سمیعی
( وَإِذْ ) وقتی که

( یَرْفَعُ )رفیع می کرد، بلند می کرد

( إِبْرَاهِیمُ ) حضرت ابراهیم

( مِنَ الْبَیْتِ ) پایه های خانه خدا را

وَإِسْمَاعِیلُ )با اسماعیل

گفتند : ( رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ ) خدایا قبول بفرما بدرستی که تو هم شنوا و دانایی

از این دعای حضرت ابراهیم و اسماعیل این را یاد می گیریم ، هرزمانی که مشغول انجام کاری بودیم، اولاً برای رضای خدا باشد .

عبادت می کنیم، خطی نوشته، و یا فیلمی درست می کنیم، بگوییم برای رضای خدا انجام می دهم .

( رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ ) خدایا قبول بفرما از ما بدرستی که تو هم شنوا و دانایی.

آیه ای بسیار کوتاه، و حفظ آن بسیار مفید

برای هر کار و عبادتی که انجام می دهیم، چه خوبه این ( رَبَّنَا .....) یادمان باشد .

پروردگارا قبول کن، از ما، بدرستی که تو هم می شنوی و هم دانایی .