سوره بقره آیه 181

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ
می فرماید:
در تأیید آیه 178 سوره بقره که پروردگار یکی از پنجاه صفت مُتّقین را توصیف کرده، که هر کس باید یک وصیّت انجام دهد؛
به طریقی دیگر در ابتدا می‌فرماید:
"فَمَنْ بَدَّلَهُ" پس کسی که بعد از شنیدن وصیّت، آن را تغییر دهد یا تبدیل کند.
با توجه به این مطلب پس فقط نوشتن یک وصیّت کافی نیست که یک فرد آن را مخفیانه بنویسد و بگذارد؛
حتماً چند نفر باید این وصیّت را بشنوند زیرا به این موضوع تأکید می‌نماید که بعد از اینکه آن را شنیدند. پس اگر وصیّت را تغییر دهند یا تبدیل کنند
"فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ"
گناهش بر [گردن‌] کسانی است که وصیّت شخص را قبل از مرگ شنیده‌اند و درصدد تغییر آن برآمده‌اند ؛ در نتیجه به عهده این افراد است .
بعد می‌فرماید" إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ"
خدا شنوا و داناست خدا شنید .
یعنی خداوند قول کسانی که بعد از شنیدن وصیّت، آن را تغییر دادند
خداوند دانا نیز شنیده است. “إن الله سمیعٌ علیم” هم شنوا و هم علیم است. پس او می‌داند که چه شخصی آن را عوض کرده‌است .
انشاالله این خدا را باید در خود پیدا بکنیم و آن میزان از خدا جدا نباشیم که خدایی ناکرده یک چنین عملی را انجام دهیم.
سوره+بقره+ آیه+181
متقین
وصیّت
تغییر
شنوا
دانا
BS
NT
002181
تهیه کننده: بیتا سمیعی