یَکَادُ الْبَرْقُ یَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ کُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِیهِ وَ إِذَا أَظْلَمَ عَلَیْهِمْ قَامُوا وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ أَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ
پروردگار در آیه 19 سوره بقره، کَر بودن این افراد را مثال زد
و در آیه 20 می خواهد کوری آنها را مثال بزند.
"یَکَادُ الْبَرْقُ یَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ"
یعنی آن برقی که از رعد و برق می آید می خواهد چشمهایشان را کور کند و می کند،
"کُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِیهِ"
همین که روشن شود می بیند پس منافق و کافر هم کَر و هم کور می شود،
"إِذَا أَظْلَمَ عَلَیْهِمْ قَامُوا"
به محض اینکه تاریک شود می ایستد و نمی بیند، چون وقتی که رعد و برق می آید یک لحظه می بیند و چون می رود دیگر تاریک می شود و دیگر نمی بیند،
"لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ أَبْصَارِهِمْ"
اگرخدا بخواهد هم گوش و هم چشمِ او را از بین می برد، اول شنوایی و بعد بینایی را از بین می برد.
در آیه 19 اول ســـمع و بعد بصر را مثال زد:
همیشه سَمع قبل از بَصر می آید، پس انسانها اول نمی شنوند و بعد از نشنیدن دیگر نمی بینند، توجه و عظمت آیه در این است .
"إِنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ"
به درستی که خدا بر همه چیز توانا است پس ظاهراً سمع (شنوایی) و بصر(بینایی) او از بین می رود و باطناً هم هر دو از بین می رود، چون خدا در مقام عدل است.
سوره+بقره+آیه +20
منافق
کافر
شنوایی
بینایی
تاریکی
رعد+برق
NT
002020

تهیه کننده: شکوه  جدیدی