ای مریم ما تو را به همه زنان عالم برتری دادیم

تهیه کننده: شکوه  جدیدی
خداوند متعال می فرماید:هنگامی که ملائک به مریم ع گفتند: ای مریم به درستی که خداوند تو را انتخاب کرد.همیشه انسان کسی را انتخاب می کند که بهترین باشد.و خداوند هم بهترین را انتخاب کرد مثل یحیی ع که در آیات قبل دیدیم که منتخب خداوند بود و همیشه در محراب (محل حرب) بود. انسان نیز برای اینکه انتخاب شود باید با راز و نیاز، ذکر دوبار در روز و سکوت روی خودش کار کند.مریم هم از کسانی بود که خداوند او را انتخاب کرد. ما باید خودمان را مخلص کنیم تا خداوند ما را مخلص یعنی پاک کند.مرحله بعد از مخلص پاکی هست . خداوند می فرماید: ای مریم ما تو را به همه زنان عالم برتری دادیم.خداوند با صفت رحمانی همه را دوست دارد ولی با صفت رحیمی افراد خاصی مثل حضرت مریم ع، مومنین و مومنات را دوست دارد و روزی زمینی و آسمانی را برای این افراد باز می کند.

انتخاب+مخلص+پاکی+برتری+رحمان+رحیم+روزی SJ