اگر چهل روز چله گرفتید آن توسط روح جمعی و ملائک بر شما تا اخر عمر جاری  می گردد

تهیه کننده: شکوه  جدیدی