صدقه ای که به فقرا میدهید بهتر است مخفی باشد

تهیه کننده: زهرا فکور
( إِنْ تُبْدُو ) ظاهر ساختن

( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ ) اگر شما ظاهر کنید، صدقه یا انفاقی که می کنید

( فَنِعِمَّا ) خوبه، چیز خوبیه ( انفاق )

( هِیَ وَإِنْ تُخْفُوهَا ) ولی اگر، مخفی اش کنی، به جای اینکه آشکار و ظاهرش کنی

( مخفیانه صدقه و انفاق کنی )

( وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ ) و آن را به فقرا بدهی

( فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ ) این بهتر است

چی بهتر است ؟ اِنفاقِ مخفیانه، بهتر از اِنفاق آشکار است .

( وَیُکَفِّرُ عَنْکُمْ مِنْ سَیِّئَاتِکُمْ )

وقتی تو مخفیانه انفاق کردی،

خدا هم مخفی می کند .

خدا چه چیزی را مخفی می کند ؟ ( سَیِّئَاتِکُمْ / گناه، کارما ) شما را

او چگونه مخفی می کند ؟

با ( یُکَفِّرُ / پوشاندن )

پس شما مخفی انفاق می کنی، مخفی از دیگران دستگیری می کنی،

خدا هم چکار می کند ؟ (سَیِّئَاتِ ) تو را می پوشاند

این خیلی مهم است، که خدا در اذاء مخفی کندنِ صدقات،

این نعمت را ( پوشاندن گناهان ) به انسان می دهد .

( وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ ) خدا از ذات، و نیت آنچه انجام می دهی، اطلاع دارد

که آیا این عمل تو، از روی نفس و ریا است، و یا برای رضای خدا

پس این نکته در نحوه انفاق و صدقه دادن بسیار مهم است، که خداوند آن را باز می کند .

ان شاالله بعد از خواندن، و تَدبّر این آیه راه صدقه، و انفاق مخفیانه را در زندگی خود پیدا کنیم .

که این کار را من مطمئناً برای رضاء و بزرگ کردن نَفْسَم، پیش خود انجام نداده باشم .

چه برسد، به بزرگ کردن خود پیش مردم

پس آن را هیچ کس نداند، جزء خدا
( إِنْ تُبْدُو ) ظاهر ساختن

( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ ) اگر شما ظاهر کنید، صدقه یا انفاقی که می کنید

( فَنِعِمَّا ) خوب است

( هِیَ وَإِنْ تُخْفُوهَا ) ولی اگر، مخفی اش کنید، به جای اینکه آشکار و ظاهرش کنید

( مخفیانه صدقه و انفاق کنید)

( وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ ) و آن را به فقرا بدهی

( فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ ) این بهتر است

چی بهتر است ؟ اِنفاقِ مخفیانه، بهتر از اِنفاق آشکار است .

( وَیُکَفِّرُ عَنْکُمْ مِنْ سَیِّئَاتِکُمْ )

وقتی تو مخفیانه انفاق کردی،

خدا هم مخفی می کند .

خدا چه چیزی را مخفی می کند ؟ ( سَیِّئَاتِکُمْ / گناه، کارما ) شما را

او چگونه مخفی می کند ؟

با ( یُکَفِّرُ / پوشاندن )

پس شما مخفی انفاق می کنی، مخفی از دیگران دستگیری می کنی،

خدا هم چکار می کند ؟ (سَیِّئَاتِ ) تو را می پوشاند

این خیلی مهم است، که خدا در اذای مخفی کردنِ صدقات،

این نعمت را ( پوشاندن گناهان ) به انسان می دهد .

( وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ ) خدا از ذات، و نیت آنچه انجام می دهی، اطلاع دارد

که آیا این عمل تو، از روی نفس و ریا است، و یا برای رضای خداوند است.

پس این نکته در نحوه انفاق و صدقه دادن بسیار مهم است، که خداوند آن را باز می کند .