اگر کسی ثواب آخرت را بخواهد هم دنیا و هم آخرت را به او میدهند 

تهیه کننده: بیتا سمیعی
( مَنْ کَانَ یُرِیدُ ثَوَابَ الدُّنْیَا ) هر کس که ثواب دنیا را بخواهد

( فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ ) ثواب دنیا و آخرت دست خداست

وَکَانَ اللَّهُ سَمِیعًا بَصِیرًا ) خدا هم بَصیر است و هم سمیع

می فرماید :

اگر ثواب دنیا را بخواهی، آن دست خداست،

ولی ای کاش ثواب آخرت را هم می خواستی

ما از خدا بیشتر دنیا را می خواهیم،

حتیٰ در ( ایّاکَ نَعْبُدُ وَ ایّاکَ نَسْتَعین ) که می فرماید : اول بندگی من را بکن، بعد بخواه

اون خواستن ما هم تماماً حوائج دنیایی است .

( خدا یا خونه، ماشین، فرزند، ازدواج ... )

چون دنیا را می خواهد، خدا می فرماید :

( مَنْ کَانَ یُرِیدُ ثَوَابَ الدُّنْیَا ) خوبی و ثوابی بخواهد برای دنیا

( فَعِنْدَ اللَّهِ ) بدرستی که آن نزد خداست ( هم دنیا و هم آخرت )

پس آخرت را بخواه

کسی که دنیا را بخواهد، دارد .

ولی اگر کسی آخرت را بخواهد، دنیا را هم خواهد داشت .

( وَکَانَ اللَّهُ سَمِیعًا بَصِیرًا )

( سَمِیعًا ) او شنیده، که تو چی گفتی،

دنیا را خواستی، آخرت در خواسته تو نبود .

( بَصِیرًا ) او از ذات فکر، و دل و ذهنت خبر دارد .

که به کجا چسبیدی

بیاید ؛ دنیا را نخواهیم، در پی آخرت باشیم .

که خدا می فرماید : هر دوی آن در دست من است،

ولی تو دنیا را می خواهی