صبور

تهیه کننده: لیلا چراغی
صبور نام یکی از اسماء خداوند می باشد زمانی که به فرهنگ غنی خودمان رجوع می کنیم می گویند: عجله کار شیطان است. پس وقتی صبور بودیم شیطان نیست، کل جهان هستی بر این مبناست که ما تحت فرمان پروردگار هستیم، یا تحت فرمان شیطان. وقتی صبور بودیم یعنی ما تحمل می کنیم شرایط سخت زندگی را، یعنی در واقع ما عکس العمل نشان نمی دهیم به گفته دیگران، و این صبر است. صبر در واقع سطح عمل فرد را بالا میبرد و باعث می شود فرد عکس العمل منفی نسبت به آن موردی که پیش امده یا گفته شده نشان ندهد، این صبر خودش بالاترین ایمان است چرا؟ چون ایمان یا مومن از ریشه اَمَنَ است اَمَنَ یعنی آرام گرفتن آرامش دادن آرام کردن، پس وقتی از کوره در می روید صبور نیستید وقتی تحمل ندارید صبور نیستید.